GPS To Ratchaburi

บล็อกนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่ต้องการค้นหาภาพสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งแผนที่ เส้นทาง ที่ตั้ง และพิกัด โดยผู้จัดทำได้นำไปลิงค์กับ Panoramio ของ Google ซึ่งมีผู้คนต่างๆ ถ่ายภาพสถานที่ในจังหวัดราชบุรีของเราไว้จำนวนมาก  หากท่านใดต้องการที่จะเดินทางไปยังสถานที่ในภาพนั้นก็สามารถ Plot พิกัดที่ปรากฏลงไปใน GPS ของท่านได้เลย (แต่เป็นพิกัดตำแหน่งที่ถ่ายภาพ ไม่ใช่ตำแหน่งสถานที่ในภาพนะครับ) นอกจากนั้นท่านยังสามารถดูภาพถ่ายสวยๆ ของจังหวัดราชบุรีของเราอย่างหลากหลายอีกด้วย (สำหรับการนำภาพไปใช้ต้องดูให้ดีนะครับ เพราะบางท่านอาจสงวนลิขสิทธิ์ไว้)

ขอขอบคุณ
  • Google ที่ได้สร้าง Panoramio ขึ้นมา
  • นักถ่ายภาพทุกท่านที่ได้กรุณาถ่ายภาพไว้ให้พวกเราชม

 สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีที่ถูกบันทึกภาพไว้

 หน่วยราชการ
อ.เมืองราชบุรี
อ.บางแพ
อ.บ้านโป่ง
อ.โพธาราม

 หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.เมืองราชบุรี
อ.โพธาราม
อ.วัดเพลง

 อนุสาวรีย์


 โรงเรียน
อ.เมืองราชบุรี
อ.บางแพ
อ.ดำเนินสะดวก
อ.บ้านคา
อ.โพธาราม
อ.บ้านโป่ง

 สถาบัน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
อ.เมืองราชบุรี

อ.จอมบึง
อ.โพธาราม
อ.บ้านโป่ง
อ.บ้านคา

 แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ค่ายลูกเสือ 

 โรงพยาบาล สถานพยาบาล

 วัดพุทธ
อ.เมืองราชบุรี
อ.โพธาราม
อ.บ้านโป่ง
อ.บางแพ
อ.ดำเนินสะดวก
อ.วัดเพลง
อ.บ้านคา

 วัดคริสต์

 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ.เมืองราชบุรี
อ.โพธาราม
อ.วัดเพลง
อ.บ้านคา

 โรงเจ ศาลเจ้า
อ.เมืองราชบุรี
อ.บ้านโป่ง
อ.บางแพ

 สถานที่ท่องเที่ยว

 โบราณสถาน โบราณวัตถุ
  • วิหารแกลบ วัดเขาเหลือ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • เจดีย์ท่าน้ำ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • พระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • พระปรางค์ วัดอรัญญิกาวาส ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

 สถานีขนส่งต่างๆ  

 สนามกีฬา

 สมาคม ชมรม กลุ่ม (เกี่ยวกับกีฬา)

 สวนสาธารณะ

 โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท

 ร้านของฝาก ของที่ระลึก

 ร้านอาหาร

 หน่วยงานทหาร

 ตำรวจ

 โรงงาน, บริษัท, ห้างร้าน

 ตลาด,ห้างสรรพสินค้า

 หอประชุม หอประชาคม

 ธนาคาร

 ร้านขายยา

 ไปรษณีย์

 หมู่บ้าน

 ฟาร์มปศุสัตว์

 สมาคม สโมสร มูลนิธิ ศูนย์ กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ฯลฯ

 สะพาน

 จุดสังเกต สถานที่ ตึก และอาคาร

 แหล่งพลังงานและสาธารณูปโภค